ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ |

 • କାର୍ ଭ୍ରମଣ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ଏୟାର ଗଦା |

  କାର୍ ଭ୍ରମଣ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ଏୟାର ଗଦା |

  ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ ନାଇଲନ୍ କପଡା |

  ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

  ଭେଲକ୍ରୋ, ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ |

  ସର୍ବାଧିକ ଆରାମ

  ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

  ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରଙ୍ଗ |

  OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

 • ଆଣ୍ଟି ବେଡସୋର ଇନଫ୍ଲେଟିଂ ଗଦା |

  ଆଣ୍ଟି ବେଡସୋର ଇନଫ୍ଲେଟିଂ ଗଦା |

  ଆଣ୍ଟି ବେଡସୋର ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ଗଦା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବାୟୁ କୁଶନ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ |ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟିଲିଟି ମଡେଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ବେଡସୋରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ |

   
  ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗକୁ ବ ate ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଆଟ୍ରୋଫିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ |

  ମାନୁଆଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

  ସର୍ବାଧିକ ଆରାମ

  ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

  OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

 • ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବାୟୁ ଚାପ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁନର୍ଗଠନ ଶୀତଳ କୋଠରୀ |

  ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବାୟୁ ଚାପ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁନର୍ଗଠନ ଶୀତଳ କୋଠରୀ |

  ଏହି ଉତ୍ପାଦ ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଫାସିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଚାପ ଚକ୍ର ଆରାମଦାୟକ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଲୋପ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନୀତିର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ସକ୍ରିୟ ବାୟୁ ଚାପ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଶୀତଳ ଚକ୍ରର ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତର ମରାମତି, ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବାରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଆଘାତକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

   

  ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

   

   

   
   
 • ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ଇନ୍‌ଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯାହା ପିଭିସିରେ ତିଆରି ଏବଂ ପିଲା ଏବଂ ପରିବାରମାନେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ୍ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି |ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଇନଲେଟ୍କୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ଏୟାର ଇନଲେଟ୍କୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବ ate ାନ୍ତୁ |ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳ ଇନଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

   
  ପିଭିସି, ଜାଲ୍ କପଡା |
  ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର |
  ପୋର୍ଟେବଲ୍, ବହନ କରିବାକୁ ସହଜ |
  ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
 • ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବଲ୍ ବୁଏ |

  ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବଲ୍ ବୁଏ |

  ଏହି ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଉଛି ଜାହାଜ ଶ style ଳୀ, ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସହିତ, ପତାକା ଲଗାଇପାରେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଳରାଶିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଡାଇଭରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ଏହାକୁ ପାଟିରେ ଉଡ଼ାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇଭରରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

   

  ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

  ସର୍ବାଧିକ ଆରାମ

  ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

  OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

  ଏହିପରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ |

  ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ |